Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

Orbán ejtegető...

Avagy: a “vánszori” (beteges) politika!

 

Orosz rulett, amit játszat velünk a kormány... vajh’ belecsöppennek-e a “játékba”?

“...esetleg kitör a pánik, és a befektetők elkezdik kivonni a tőkét a feltörekvő térségből, és ezzel a magyar piacról is - az euró árfolyama például ismét 300 forint körüli lesz -, nincs az a monetáris tanács, amelyik kamatot tudna csökkenteni. Az óriási devizahitel-állomány és az államadósság-finanszírozás kényszere ebben az esetben ezt nem tenné lehetővé...”

A befektetői kockázatvállalási hajlandóság romlása gyengíti a térségbeli devizák árfolyamát...

„A magánnyugdíjpénztárakat úgy tűnik, megfojtják, de szakértők szerint abban bízni, hogy az állam majd gondoskodik rólunk, önbecsapás. Több gyermek, stabil családok, növekvő, többcélú megtakarítások, ezekhez megfelelő ösztönzők, és bizalom kell ahhoz, hogy szélesebb körben terjedjen az öngondoskodás.”

Biztos vagyok benne, hogy a kormány nem tudja, mit tesz. Nincs munkahely elegendő! Miből lesz öngondoskodás? Egyáltalán miből élünk? Szociális segélyből, hogy lehet megélni? S ne adja a sors, de mi lesz, ha összedől az egész nyugdíjrendszer? Hogy is lesz itt munkahely, ha menekülnek a befektetők?

Aki gyermeket szűl a mai világban, azt úgy hívják felelőtlen- “gyes” után, ha nem lesz munkahely kuncsorog szociális segélyért? Kaotikus állapotok vannak, s nem erősíti a hitet ez a kormány. Elsősorban a bizalmat kellene visszaállítani, mert anélkül bizony megyünk egyre lejjebb. Matolcsy hiteltelenné vált, s gyengülni látszik az Orbánba vetett bizalom is (választói körében- máshol már erőteljes csökkenésével számolhat).

Jóreggelt Szakszervezetek! Hát igen önfejűek vezetőitek, nehogy összefogásban legyen az erő- á véletlenül se, szétaprózva, mintha a kormány megrendelése volna, hogy lejáratódjanak az utcai tüntetések... bár a sok kicsi is mehet sokra (!) - miért nem hiszek a szakszervezetekben mégsem? Kezdhetném Gaskóval, de nem reklámozom...

A bizottság szerint mára bizonyossá vált az a szándék, hogy kiiktassák, formálissá tegyék az érdekegyeztetést. Úgy vélik, a kormány más célokra akarja költeni a 13 év alatt összegyűjtött magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat. Elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy közszféra-ellenes hangulatot teremt a mindenkori politika.

Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a szakszervezetek közös demonstrációt tartanak jövő szombaton a fővárosban, ahova minden munkavállalót várnak.”

 

 

Nos ezért is hiteltelenek, mert még mindig csak azt mondják: “vélik” (?) – mikor, mi már tudjuk ki van- ki ellen, “...más célokra...” ki mit költ el- ugyan már! Pogácsázzanak a meleg irodákban és egyeztessenek- a hangulat már nélkületek is meg van, jönnek, mint jó- vezetők és élére állnak a munkavállalóknak, eddig hol voltak? Éhbérért dolgoztatni a munkavállalókat, regenerálódásra idő sincs, ez ellen miért nem szólnak, hét- millió ember a nyomor felé bandukol, a horgasztott fejeket miért nem veszik észre? Orbánt ültessék a lóra,de menetiránynak- mert nem tudja merre van az előre. Hm...és még mindig hiszik a tárgyalások eredményre vezethetnek? Ha... ha... ha... Az érdekegyeztetések eddig is formálisak voltak... “a mindenkori politika”- jaj, milyen udvarias és kibúvó a mondat- Nehogy az Orbáni politikáról legyen már szó! Ugye?

Majd megeggyeznek valamiben- valami picikében, s milyen sokat dolgoztak... úristen!

 

Házelnök Úr  mondataiból szemezgetve magamnak- magammal... a szakszervezeti Vezetők vajon figyelnek erre? Nem baj tárgyalgatnak majd!

“Szerinte ha az új rendszer építésében alkotmányos akadályok vannak egy régi rendszer logikája szerint, például az Alkotmánybíróság (Ab) úgy dönthet, hogy megsemmisít különböző gazdaságpolitikai intézkedéseket egy krízishelyzetben, akkor ezeket az akadályokat el kell hárítani...” Juj!

...hozzáteszem, egy forradalmi helyzetben- amit Orbán kreált, azzal a nem egész három millió emberrel (ha még van annyi) biztos, de az állam sajátos eszközét használja fel... az erőszakot! Nos, ezzel bensőséges lett kapcsolatuk. Amikor a törvényhozó- és végrehajtó szervek egybemosódtak, hol az ellensúly... Ab- jogait nem lehet megnyírbálni- alkotmányossági aggályokat hozott, amimára a demokráciákban maradéktalanul elismert - követelmény, hogy az államnak a jog uralma alatt kell állni, az állam csak a jog keretei között, a jog által előre meghatározott eljárási rendben működhet, az ítélkezési gyakorlat kezdete óta a jogállam-értelmezéshez tartozik.

Rendkívüli helyzet van

“Általában, elviekben nem ért egyet azzal, hogy a parlamenti többség szinte havonta módosítja az alkotmányt aktuálpolitikai céljainak megfelelően. Ma azonban Magyarországon rendkívüli helyzet van, amit az eddigi rendszer, a világgazdaság válsága, az előző kormány politikáját, válságkezelő intézkedéseit kísérő erkölcsi-bizalmi válság okozott - hangsúlyozta...”

...igen- erőszakos uralom van, egy nap alatt változnak és elfogadnak törvényeket- nocsak miért is (?) – mert ezen uralom fenntartásához, anyagi javak is szükségesek- pénz nélkül nincs erős állam- pláne erőszakos (lásd. Erőszakmonopóliumának megerősítését, mind létszámban, mind eszközökben), ezért is saját kézben tartja az igazgatást, személyes szolgáik, hivatalnokaik és bizalmasaik által...

Tátongó lyukak
”A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban aláhúzta: már az alkotmányellenes volt, amikor az embereket állami erővel, törvénnyel kényszerítették, hogy a saját nyugdíjjárulékuk egy részét magánpénztárakba "csöngessék be".
A magánnyugdíj 1998-ban indult útjára 2002-ig ki volt uralmon?

A formális jogállam e követelménye az ítélkezési gyakorlat alapját képezi. A jogi keretek tiszteletben tartásának követelménye nemcsak az Alkotmány betartására vonatkozik, hanem az Alkotmány alatti szinten is meghatározza az állam és a jog kapcsolatát. (Az állam köteles betartani törvényeit és egyéb jogszabályait. A közhatalmi erejével ezeket megváltoztathatja, de hatályuk alatt az előre meghatározottakhoz kötve van.)”

“Elismerte, volt vita a lépésekről a Fideszen belül, tisztában voltak azzal, hogy van politikai kockázata, ára annak, amit csinálnak, és azt meg kell fizetni; ezeket kötelességszerűen számba is vették. Az Országgyűlés elnöke azonban leszögezte: nem hozhattak más döntést.
Indokként elmondta: ha nem vállalják az intézkedéseket, nem tudnának egy másik úton elindulni. A kampányban azt ígérték: a gazdaságpolitikában a megszorítások útja nem vállalható, új úton kell elindulni”.

Csak megszorítások lesznek, merthogy bizony egészen közönséges dilettantizmusról tesznek tanúságot... Matolcsy fogyasztást akarja növelni (ostoba módján) – fogyasztói érdekből indul ki? Kényszereivel szervezi meg? Mi lesz itt “kényszer-fogyasztási-szövetkezet”? Meghatározott valami termelési irányt? Nem. Szétforgácsolnak mindent... vajon az önkény biztosít-e valamiféle garanciát a parlamentális renszernek? Pénzszerzési érdekek alapján?

Az állami cselekvést alapjaiban meghatározó, s viszonylagos stabilitással bíró jog azonban mégis maga az Alkotmány. Ezért a jogállamiságnak való megfelelés - immár tartalmi értelemben - magában foglalja az Alkotmány valamennyi rendelkezésének egyidejű érvényesítésülését, beleértve ebbe az emberi jogok tiszteletben tartását és védelmét is.”
Kövér László elmondta: “szimbolikusan lezárnak egy korszakot is az új alkotmánnyal, amely mindenféle értelemben új lesz, új preambulummal, új struktúrával, szöveggel. Egy mondatot tart meg a maiból, azt, ami a ma hatályos szövegben is megegyezik a még 1949-ben elfogadottal, azaz azt, hogy "Magyarország fővárosa Budapest" - fejtette ki, hozzátéve, az új alkotmány rövidebb, tömörebb lesz a mainál, s kevesebb részletszabályt tartalmaz majd.
Leszögezte: a rendszer azonban ugyanaz a parlamentáris demokrácia lesz, mint most, nem lesz elnöki, félelnöki rendszer.
Szerinte az alkotmányos berendezkedés alappilléreit tekintve nincs változtatási kényszer, de 20 év után van min változtatni; ide sorolta a választójogot, az önkormányzati rendszert, a hadsereget, a rendőrséget, a titkosszolgálatokat, a közigazgatást érintő kérdéseket.”

Az Alkotmánybíróság - a jogállam-értelmezés keretében - erről a következőképpen vélekedett: Az államszervezet akkor működik demokratikusan, ha a demokratikus jogállamiság és az ahhoz szorosan kapcsolódó alkotmányos rend fenntartása és működtetése alapvető követelményként magában foglalja a szabadságjogok tiszteletben tartását és védelmét”

  Kiemelte: el kell gondolkozni azon, hogy az Ab hatásköre megfelel-e a demokrácia mai követelményeinek, vagy nagyobb szabadságot kell adni a végrehajtó hatalomnak, különösen a gazdasági tárgyú törvényhozásban, függetlenül a krízishelyzettől; az Ab-re szükség van, de nincs kőbe vésve, hogy csak olyan lehet, csak olyan hatáskörrel működhet, mint ma Magyarországon.” Ahogy jó- székelyem kérdi:”ami addig vót, mind elfelejtették?”

. Az Alkotmánybíróság már 1991-ben, mintegy elvi éllel kimondta, hogy A jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki a tevékenységüket. [56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 454., 456.]  

 Tehát épp mikor a Fidesz van hatalmon, hol megerősíti, hol megnyirbálja az Ab hatáskörét... saját szájízre, mert kitalálni mindent lehet, de ennyire kiszámíthatatlanul? (Megjegyzem csöndben, cselekvésük tekintetében nagyon is kiszámíthatók voltak, azok most is- mert nem értenek semmihez, de a hatalom-mánia bennük van!)

 A Költségvetési Tanáccsal összefüggésben közölte: nem hiszi, hogy azon áll vagy bukik a magyar költségvetés hitelessége, hogy van egy "gittegylet" Bravó!
. Egy szabadságjog megsértése ugyanolyan súlyú indok lehet az államszervezet demokratikus működése zavarának megállapítására, mint az intézmények tevékenységének fennakadása. [36/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 207., 209.]”

 Arra a felvetésre, hogy a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos döntések nem szerepeltek a választási ígéretek között, úgy reagált: ahogy az sem, hogy az új kormánynak fiktív 3,8 százalékos, jövőre pedig 3 százaléknál kisebb államháztartási hiányhoz, azaz az államháztartásban tátongó több száz milliárd forintos lyukhoz kell viszonyulni.” Ahogy jó- székelyem mondja: “rea kellett állani, mett máskülönben meghót vóna éhel.”

 

Vétek minden szó- mi már itt a csaló

látszat vagy a megcsalt való,

             melynek kínját nem töri a sors,

mit- még a türelmetlen érzelem

sem riaszt,

             úgy látom mindegy

melyik-melyik, 

             még magamba hordozom-- (Szőke Emil)

 

 Tudták már akkor is, mire is vállalkoznak- de felészülve nem voltak, s ezt most az egész ország torkán nyomnák le? Dédelgetett álmaink tovaszállnak velük, inkább általuk! – egyenlőség gyökere sorvad szívünkben... szabadságunk kisiklik kezünkből... vakok és süketek kormánya áll vállunkon. Parlamenti demokrácia a kétharmaddal elúszott, kontroll- ellensúly nincs, csinálnak, amit csak akarnak! Elfogadnám Orbán forradalmát, mint befejezett tényt, és azon emberek között, amelyek maguk tapasztalják érvényesülését- de az új- dolgok, erkölcsök létrehozó okaiba hibádzik a kormányzási forma. Hibádzik a demokráciából a meggyőződés, mert ez már nem demokrácia, főleg nem parlamenti... kökemény diktatúra, ahol az alkotmányos jogok mellett sérülnek emberi jogaink!
A Fidesz a jelenleg érvényes alkotmánnyal szembe megy... következésképpen- alkotmányellenes tevékenységében!

Farkasfogakkal itt vicsorg a baj...

Történelmét írja múltjából,

                                       jövőnek

súlytalan-vak...

                              s vakon fest ezerévet-

ki- talált-sors roncsaival énekelhet

a hitványságokban (!) - így hirdet új-diadalt

hogy koronára-újult

                              lelkendezéssel

                                 únalmát űzi a tan-

távolokban keresni múltak lábnyomait,

lelépni visszacsévélt ideit

   már lelke koronás-kedvének,

   mértéke nem ismerszik itt,

így határa csillagos-ábrándjaiba a kedv

                                              emelten hív’--

  (Szőke Emil)

2010.11.26.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 145
Heti: 617
Havi: 2 573
Össz.: 488 474

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán ejtegető...
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »