Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

Orbáni kozmetika…

Lelki bajaink legnagyobb része a gyávaságunkból fakad.

„Nincs más bűn, csak emberi értéket pusztítani és értelmetlenül szenvedést okozni: nem menteni és csillapítani, ahol mód van rá.”

Nehezen mondanám, hogy a 89-s váltást akár egy kicsinyt is – részben vagy egészben sikerként éltem volna meg. Inkább szégyenként. Szégyenkezem politikusaink miatt, mindig felnéztem a hatalom gyakorlóira, de rá kellett jönnöm, hogy a tanult elme tudásnak híján – s mindig annak a tudásnak van híján, ami épp kellene (gazdaság, egészségügy, oktatás, közlekedés stb.) Eltelt 23 év és nem megyünk egyről a kettőre, sőt a múltat kívánnánk vissza sokan, de az a hajó már elúszott, vele, álmaink is és életünk is az évekkel. A történelmi lehetőségünket vesztettük el a felzárkózáshoz… Európa szegény rokonaként tengődünk tovább. Bizakodhatunk még valamiben? Hatalomvágy van- erőszakosan, és cinikus szemlélettel bírva a 2/3-dal 2010 óta visszaél a hatalom...

Hogy mi volt kitervelt, esetleg eltervelt nem tudom, de a teljesítmény leépülést hozott minden területen, ahol a demokrácia is „kivégeztetett”! Fékek, ellensúlyok tekintetében kirakatfényezés folyik – igen, itthon kis sikerrel – mégis külföld felé mutatva nagy sikerrel. Képmutatás van mindenütt… a gazdaság a békasegge alatt! Adományok a szegényeknek? Ez mind szép, ha valakinek van szíve, de ki a faszom akar könyöradományon élni? Nem jó a rendszer és jó volna megváltoztatni! Lehetőleg mindenki boldogulására. Leszarom a gazdagokat, amíg így akarják altatni lelkiismeretüket, de tegyék fel a kérdést maguknak, hogy- hogy jutottunk idáig...
Veszélyes útnak tartják, ha a társadalommal konzultálunk arról, „mi legyen a sorból kilógó emberekkel" - már négymillió ember lóg ki a sorból - másfél-millió mély-szegénységben, 600 ezren ellátatlanul. Adományok? Munkát és kenyeret! A rohadt életbe! Bennem nem a szeretet munkál már - de a gazdagok felé a gyűlölet igen! Mindent csináltak, de leginkább semmit... szarnak hívnám és hiábavaló pénzkidobásnak, hogy mindezek ellenére is ez a réteg van támogatva. A költségvetés mind tartalmában, mint a vitákban üres (leginkább szakmaiatlan) kín-torna és számjáték volt... sarokszámaiban is.
Minden a csomagoláson múlt- még önmagukat is becsapva kommunikálták a "tutit" - mesélték az alkotmányosságot, bevezették a diktatórikus megoldásokat, így kézivezérelte Orbán az egész törvénygyárat s így vezérli az országot…
Az ellenzékre nincs szükség... ők mégis jelentőségük tudatában asszisztáltak egy nem normális "rendszerhez"- bár időnként csodálkozásuknak hangot adva, mégis jóérzéssel vették tudomásul, hogy dolgoztak- "...meglehetősen munkás év volt a 2012-es év..."!
2013-ban megalapozzák, a választással kapcsolatban a győzelmi munkát, majd morzsákat juttatnak a pórnépnek- az MNB-nél stratégiai szerződésével lenyúlják a tartalékokat, néhol "adnak" a gazdaságnak, hogy látszata meglegyen a munkának.
Előkészítik, a kormányzóságot (egy modern prezidenciális rendszert), amellyel gránit-szilárd alapokra helyezve biztosítják hatalmukat 2014 után is... "béna-kacsaként" működő ellenzék "segítségével" (tehetetlenségével) kihasználják az adott lehetőségeket!

„Magyarország ma minden objektív mutató szerint súlyosabb helyzetben van, mint a 2008-as válság kitörését követő első hullámban. Csak emlékeztetőül: a forint árfolyama, az államadósság, az országkockázati mutató és a forintkötvények reálhozama mind az elmúlt 20 év legrosszabb szintjén állnak, negatív rekordokat döntenek.” (Bajnai)

Matolcsy meg már vágja a centit… lám csak! – készülne az új posztjára? Mindegy ki lesz az (Matolcsynak biztos a helye), Viktorunknak szót fogad és egy stratégiai szerződés mindent megold majd. Ne higgy a csodákban… a Fidesz-bábuk végrehajtó szerepe előírva a ’főnél, pénzhez jutni csak így lehet! Majd segíti a gazdaságot az újmódinak tűnő „bankóprés” (hiszen Amerika is ezt csinálja, hogy kilábaljon a válságból) – igaz, ide becsületesség is kellene, mert csak úgy lenne értelme, ha a gazdaságot pörgetné fel vele! Lennének, munkahelyek- beindulhatna a fogyasztás is, ha nem éhbért fizetnek! Eddig csak bemutattak nekünk- kart hajlít könyökben mindegyik a problémákra. Mi a szar van itt? Hatalmi játék ostoba parasztoknak?

És játszanak tovább… kérdések sora merülhet fel, pl. ki lenne a király(nem kérdéses), ha már "maior domus" kinevezése biztosítva? Gondnoka egy kormányzónak? Ezt készítik elő? Na- kedves választók- megkérdezném, gondoltak-e arra, hogy egyáltalán választás lesz-e? "Fel"-kenik az "al-csutit" és máris teljhatalommal törölteti, az- amúgyis csalásra épített választást! Éreztem, hogy a regisztrálás megint egy gumicsont volt!

Létharcaival lázam… vele perifériára került minden, mi értelmet adott eddigi életemnek… szinte már életidegen lett állapotában, rajtam és bennem. Bennem sűrűsödött sötétsége, csak tétova életjeleivel van, melyben az áhítat is remeg… a láthatatlan távolok hiányán a lélek tétlen magánya áll…

                              

Bűvölhetem már a pocsolyát?

 

Csak bajt hoztam magamra, s másra-
Rendváltással gabalyodott e lélek önmagára,
Tudta határát a rövid-szeretetnek
Gyászos ágain a lét,
Megbánásra lármázva.
A múlttól búcsút sem vehetett…
Megcsalatott már e nép,
Kiforgatva, pányvázva,
Újjá sem született, kedvessé sem lett…
Mint mindenféle hányt-vetett portéka,
Amúgy léttel megvetőleg:
A közből kilakva!
Nem mondhatja, hogy jó meg nem siratta—(szőke)

 

Oktatásügy…

Mindig is fizetni kellett legfeljebb a mennyiségén vitázhatunk - de aki tanul, annak ingyenes, és- ha nem is mindenhol az ösztöndíjrendszer is mellé van rendelve! Sajnálom, hogy ellent kellett mondanom... jól kell tanulni és teljesítményarányosan máris más a kép!!! Bocs' - ezzel még nem lettem Fideszes! "...az összes BUZI politikus, piócaként csüng az egyetemisták megmozdulásain,de ők ott vannak az "ajtón belül" mégse tesznek érte semmit" - igaz! – no, ebben egyetértek írójával! De miért is? - mert "szalonkodnak", és átaludtak minden eddigi magas labdaként feldobott lehetőséget! Országos gondjaink nagyobbak, mint az oktatásban fellelhető problémák! Egyetemek kezébe adták a lehetőséget, hogy ki milyen formában él vele- az egyetemre bízták a továbbiakat teljesítményarányosan! A diákhitel viszont (ez a formája) kelepce- becsapás, valóban eladósít. Tudom a saját gyermekem példáján (igaz az még az első volt!) most adó módján vonják, haq van munkája – jelenleg nincs! Persze részigazságok mindig vannak- ezeket megoldani tárgyalások útján kell... (ja, hogy tárgyalni sem mennek el?) – akkor - de országosan, csak elsöpörni őket- lehet a feladat, mert a hatalom önként nem adja át a vezetést... a törvényeket kedvük szerint írják - és még így is alkotmányosan cselekednek! Viszont a választásig kell eltávolítani a Fidesz-KDNP hatalmat - mert ha addig húzzuk, ők nyernek. Vétózni már nem lesz jogunk - sehol!

A legújabb csemege…

A közjó valami varázsszó lenne? Gyakran alkalmazza, a hatalom- szinte mindenhez hozzáköti, mégis miért, hogy a köz-rosszat érzem mindig… vagy ez is egy dezillúziós kóklerfogás, s itt többet jelen a puszta ismétlés (olyan mantra féle?), egy instrukcióhoz igazodva a tudás asszociációs képességét hozza felszínre? – vagy pusztán a tudattalanra, esetleg a tudatra való apelláció alkalmazása volna? S mindjárt itt a megállapítás: „A kerettanterv kidolgozói szerint a latin "megalapozza a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést"”. Erkölcs és etika latinnal lesz- lenne belopva? Válaszom: egy szart! Mert tehetetlenségük nyomatékolt! Ha – mint követelmény megjelenik, akkor a tartalmat vizsgálom az erkölcs vonatkozásában- az etikai felfogás hely és idő szerint változik… az érzelem alapján ingadozó és történelmileg a tudat sem egységes voltát jeleníti meg!

 

Hoffmann szül: Bajnai Rózsa! Titkos terve: : "a tervezet szerint 633 feladatellátási hely (=iskola) szűnik meg, több mint 50 ezer gyerek kerül át más intézménybe, és közel 3 ezer pedagógus kerül az utcára. A megtakarítás 2015-ig közel 28 milliárd forint" Alsótól a felsőig!” Ez is a közjóhoz tartozik? Ejnye, csak! – hogy összetartozunk! És most a német elsődlegessége után jön a kötelező latin! Magyart mikor tanítanak, talán lehetne az- az elsőbb…

„Furor impius intus fremit horridus ore cruento.”  Értelme: belül iszonyúan zúg véres szájjal az istentelen düh! Lenyomjátok a lexikális anyagot és a gyerekre bízzátok, hogy tanulja azt meg- ezt bárki utcáról is megteszi… de mert ilyen „okos” államtitkáraink vannak, aki az összetartozás nemzeti érzését- alapjait ilyenformán kötelezi! - ezért nincs is másra idő! Észrevette valaki? Ja, mert Rózsa a hatalmi elméletekhez való átmenetet jelző felfogásából adódó közjót szajkózza… az érték gondolata mikor inspirálja? A gyerekek nem ludak, akiket megtömnek a tudománnyal, ha akarja, ha nem… de hogy emészthető legyen (lehet azért) beáztatja előtte latinnal? Minden szabály lényege, hogy a „kényszer” valójában érvényesüljön, ha lehet már szabad-akaratból – a helyesség törvényét csak így lehet megvilágítani.

A közjót a nemzeti összetartozás igényével egy határozott erkölcsi felfogás alapjaira helyeztetné – értékmérő gyanánt, mint alkalmazandót? De sánta érv alapján a latin nem lesz szuperindividuális érték… „holt nyelv” és kurva nehéz, de értelmetlen is (a többségnek bizonyosan). Szóval egyeztessetek Orbánnal, mert ebből sport nem lesz - lehet még az írás és olvasásban is- annak csak nehézsége származik - nem pozitívumként jelentkezik majd. De adtatok a szarnak, egy pofont!

Hoffmann Rózsa szül: Bajnai Rózsa (csak nem...?!) Kijelentéseit nézve érthetetlennek tűnik, hogy szaladgálhat még szabadon ez a nő? - „aki nem paríroz, annak a településén a pedagógusok nem kapnak fizetést. És haragudjanak az önkormányzatokra, mert ők nem működtek együtt kellőképpen a jó állammal”. Ezt még tavaly mondta!
Már régen a pszichiátrián volna a helye! Tekintélyelv kontra szabadság ugye? Konklúzióként: a tanárok egyáltalán nem pályát tévesztett emberek, legtöbbjük nagyon is sokat tud a tanításról, csak éppen nincs sok lehetőségük valóban tanítani… és jönnek a Fidesz tan-ellenőrök majd, elmondják a tutit és onnantól minden renben lesz? – papiron, de az őket nem fogja zavarni így sem… marad a félelem, a csalódottság, a felháborodás- rejtve!

Visszavonni is csak, ha másokra foghatják saját sarukat! Állami nagy dolgok, Gyurcsány a hibás, kormányzati feladatokból adódó problémáknál- vagy azokat épp az MSZP találja ki - hőbörgés, lázongás (egyetemisták) túl korai, ők még tárgyalják... szóval, rajtuk kívül – a Fidesz-Kdnp-n mindenki hülye! Elég visszamutogatni, hazudozni - feladatukat briliánsan megoldják! Normális? Ilyenkor kell nagyobb figyelemmel lenni, mert még nem tudhatjuk mire ez a figyelemelterelés... sajnálom, én már sem bízni, sem hinni nem tudok Orbánéknak! Egyik kézzel ad, a másikkal kétszer annyit elvesznek. Hol gyengül, hol meg erősödik a forint- árak mégis a plafonon, vásárlás ebből nem lesz! Egyébként is játék minden, a számokkal is! Ettől minden jó lesz? Ebben nem bízok- nem lesz itt buktatás se tandíj ügyben, se a választásokon, jó vastag a bőr! És hol az ellenzék? Az összefogás? Majd Balog úr szakmailag megoldja a problémát! "Vérlázító az a fölényeskedő, pökhendi, cinikus kommunikáció, ami a Fideszt jellemzi. És akármilyen disznóságot is művelnek, mosolyogva tudatják velünk csűrt-csavart beszédeken keresztül, hogy igen, megtehetjük és ti semmit nem tehettek ellene."!

2013.01.09.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 145
Heti: 619
Havi: 2 575
Össz.: 488 476

Látogatottság növelés
Oldal: Orbáni kozmetika...
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »