Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

Orbán és az „arannyal befuttatott rézgaras”…

 

„Míg a szerényt feszélyezik az őt figyelő szemek, a hiú éppen attól jön zavarba, hogyha nem képes feltűnést kelteni.” (!)

A Fidesznél felosztott a munka, ott mindenik’ annak protektora, mihez legkevésbé ért… lásd a ’nyelv, a szép-szó- apostola ki lett (?) – az, ki- helyesen írni sem tud… valahogy így megy minden.

Most kiabál, visít a Fidesz, hogy lejárató kampány folyik a köztársasági elnök ellen, de elfelejtették, hogy eddig épp ebből éltek meg… nem esik jó nekik(!?)- hogy most félreérthetetlenül fejezzük ki tiszteletünket, ahogyan az igen szót is százféleképpen ki tudom fejezni, állítóan, meglepetést színlelően, parancsolóan, kihívóan, gúnyosan, sértően, fenyegetően, röviden, vontatottan, kényszeredetten, kényeskedve, mesterkélten stb. és éppennyi lehetőség van más- szavakban is (mily’ érdekes és szép is ez a nyelv!) – ezért is megérdemelné inkább, hogy hozzáértő protektorkodjon felette (egy „új” Lőrince tanár úr talán!)

Orbán szónokol… beszél és nem ír- mások írják beszédét, ügyelve hatására, időszerűségére- csattanóira stb- sőt már számlanélkül fizetett-„tapsoncok” is megjelentek a hatást fokozandó! Talán Smitt helyett is más írhatna a vendégkönyvekbe (!)

Még gyakorolniuk kell, hogy úgy jussanak szóhoz, hogy tudásukat, műveltségüket aprópénzre tudják váltani, feloldani azt és felhígítva adagolni, bár az is igaz, hogy  félművelt társaságban az üresfejűek érvényesűlnek… a többiek meg esetlenkednek…

Az igénytelen szerénység és bátor nyíltság mindenütt tért hódít?

A Fidesz most hatalmi fölényéből kioktató- a tettetés, színlelés és a képmutatásnak ravasz és agyafúrt módját használják…e mód visszataszító, mert másokat sértő hamis- „játékaival” gyönyörködtetni vél- ész és józan ítéletet nélkülöz, másokat túlkiabáló vagy harsogó lett!

Az előítéleteiket kell legyőzniük- és gyakorolniuk inkább a nagyság, a jóság és nemeslelkűség erényeit… persze mindez időt, áldozatot, önzetlenséget követel, de megtanulható az igaz élet- az élet másik- nagyobbik oldala. De amig a valóság bugrisos, sértő modorú- addig e téren még sok lesz a panasz…

Nos nézzük az élet másik oldalát- a munkát, a megélhetést a Fidesz gazdaságpolitikáját- Matolcsy „hozzánemértéséből” adódó katasztrófát…ránk-nehezűlt az élet. Az árak nap-nap után egyre csak emelkednek- elbocsátások az ígéretek ellenére számos helyen katasztrófális méreteket öltenek, de odafenn alkotmányozás ürügyén egymásnak „köpik” a szavakat- hazaárulóznak, sértegetik egymást és az igazi problémákat meg mégsem oldják.

A dölyf motívál… érezteti velünk gyarlóságaikat… miközben idelenn félelem van és- kinek még van háza ajtaját csukva, ablakait lefüggönyözve tartja- nincs szép szó, nincs megértő szív, nincs szeretet sem… a lelki betegségek miazmái burjánoznak, a testi- fizikai leépülésből következően.

Nincs munkahely, megélhetéshez szükséges kereset, a zengzetes szavak után az önzés-nagyjai, hogy ránk- telepedtek megposhadt a kedély…

Miközben a nemzet megmaradásának ügyét veszik magukra a jelen hatalomban – felelősen viselkednek, mondják – miért mégis az érzés, hogy elferdült szemlélettel bírnak, hogy torz valójuk élettelen- élhetetlen és vaksi (!)

Visszamutogatás van - még egy év után is, mindig a mások hibáit emelik ki, magukét eltussolva - azt átfestve nyitogatja „világfájdalmának” berozsdásodott kapuját…

Kövér „újvilág kezdete” a legnagyobb hazugság… elöljáró az alárendeltjével, az úr a szolgájával, a képviselő-jelölt a szavazó polgárral, vetélytársak a versenytársakkal, szenvedők  csak magukban? A fideszi politika emelkedett hangjaiból is a dölyf, megvetés, pökkhendiség és útálat érzése tapintható!

Történeti alkotmány tiszteletbentartása mellett kötnek szerződést leginkább a múlttal és nem a jövő érdekében (csak belemagyarázva azt)- csak saját kizárólagosságában egy korona-tan viszonyával képed ránk és még ítéletünket sem kérik! Nem nép-szavaztatnak (!)

Kinyilatkoztatott a hősies munka, lám itt a „kegyelmi”-adomány, fogadd – fogadja ki magyar… miközben nincs bizalom irányukban, de a ’fő hősiessége, vezéri tulajdonsága bomlik vissza a mindennapokban- bár választással a nagy demagóg és politikai pártvezér hatalmassága. Közjóról regélnek, de a jó mindenhonnan kimaradt! Hitvallásuk máris hamis volta szövődményes állapotában, a nép engedelmességének legitimitási alapjait keresi…

Képzetek, indokolásaik csak az uralom struktúrájának vonatkozásában odaadók- kicsit színházi az elmélet- a gyakorlat meg félelmet kelt.

Rég-szokások ezeréves történelmében fellelt művein munkálkodnak… nagy szavak és a semmitmondás nem rejt, sem prófétát, sem semmilyen értünk való vezérséget- de rejti hatalmát mérvadó alakjainak… a Júdások jövője is fellelt (lásd Szili…) hivatali monopólium révén kapott politikai profittól ösztönözve- személyes érdekre apellált (!)

Berendezkedés ezen államban a legősibb képződmény…a ’fő saját „üzemének” jelenségei- házi hivatalnokokkal, szolgaszemélyzettel… hatalmát másokkal meg nem osztja- bürokratikus államrendet képvisel, mit eltagad…

Egyetemes emberi érték, hogy szegény és gazdag van, rongy- és frakk, nyomorgó és jóllakott…az jelentené az életet, hogy „nagyjaink” a hatalom puszta birtoklását élvezik? – ’tagjai politikából, mint hivatásból él és arra törekszik, hogy azt tartós bevételi forrássá tegye (mint Lázár- és már idesorolnám Szíjjártót is a két millió feletti fizetésével) – tehát nem a politikáért él.

Szociális jogok, szociális biztonság nincs… alanyi jog csak lózung, mint minden más is! Lakhatási feltételek? Hm… kimérte fel hányan élnek albérletbe? Ha nincs demokrácia, hogy van szabadság? Pártmarakodások vannak, de nincs társadalmi rend- hét millió süllyedő emberrel a társadalmi tehetetlenség nyílvánvalósága- pacifizmusa az egyetlen eltávolíthatatlan hatalomnak (miközben mindenkivel háborog, harcol és békétlenkedik a ’fő), az állami és a gazdasági bürokráciának a védőszárnyai alatt…

Megszokjuk már lassan, hogy mit kimond (és vagy leír) a Fidesz- annak ellenkezőjét csinálja- a dolgok lényege szerint is fordítva ül a lovon…

 

…jobb eszme kél? - hiteltelen törlesztő-részlettel a rész,

hol a hév- dalos-rosszalkodó hírével ég,

        már hiába tépdesi a kedv-köntösét,

csaknem szabja rövidre létét…

        mert nekem a jó és rossz egyre megy,

        tagad erényt – s a kedv,

a félsz kapja rajtam magát ott- már félig gebed,

        míg a tánc és kacaj, mind semmiség…

a hív’ mind cseléd- de a sors állít ki ’könyvet elébb!— (Szőke Emil)

 

u.i. Vajon ki is valójában a másik orcáját is odatartó „hívő”? Jámbor ember csak- vagy „mazochista” balek (?!) A felelőséget nem csak viselik, de vállalni is tudják- mi ez, ha nem lózung a javából? Vállalni csak azt lehet, mit átérez az ember, de a hatalom érzéketlen- érzéketlen a lecsúszó réteggel és a most-nyomorgókkal…az emberi élet nem lehet üzlet tárgya, céljuk puszta nyereség vágy, de ha nem így van, akkor… miért rúg a szegénybe a politika, miért kedvez a gazdagoknak a hatalom?

Mióta csak megszülettem – mindig a nadrágszíjat húzatják velem… erről nem tehet a Fidesz, de ha folytatja azt- mivel lehet akkor különb? Persze épp azzal válik hiteltelenné, hogy soha nem volt olyan szegény- hogy ígérni ne tudott volna… betartani már csak ráhivatkozással épp azt tart, amivel senki meg nem bízta! Ami folyik egy képmutató cirkusz…az ön-ünepeltetés elfajulása! Sajnálom, hogy ki kell mondanom- a szereplők hiúságának és a hízelgők önző érdekeinek kielégítésén kívül semmi más értelme nincsen az alkotmányozásnak… szavak és szavak- érzések (leginkább ellen) - de semmi kézzelfogható… némelyek magánélete is megkérdőjelezi szavaiknak hitelességét. Ígéretek és holmi kilátások szerinti összegező-alkotmánnyal sokra hogy megyünk?- hol csak a rég történelmi „képei”- idézetei és a korona-tan igazságai fénylenek, de a mai tartalma egyre szűrkébb, az elvakultság megszállottságával „dühöngnek”- hála Orbánnak már Európa szégyene lettünk!

Kiábrándító a látvány a parlamentben…goromba, durva- személyeskedő szavaikkal fújják politikai „meggyőződésüket”! Most és így csak a Jobbik volt tárgyilagos, mértéktartó… hol „arannyal befuttatott rézgarast” tesznek le az ország asztalára a kormány-pártok (FIDESZ és a KDNP).

Bármily’ furcsa az MSZP és LMP jól tette, hogy távolmaradásával tüntet…mert nem lehet elnézni, hogy- ahol a Fidesz van – ott csak tehetetlenül és fejet hajtva kelljen, kényszerüljön egy megmerevedett szellemnek teret adjon, hol életünket, ellentmondást nem tűrően határozza meg a jelenlegi hatalom…

 2011.03.23.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 74
Heti: 295
Havi: 2 251
Össz.: 488 152

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán és az „arannyal befuttatott rézgaras”…
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »