Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

„ A tejivó bárány és a vérnyaló kutya…”

Al-csitt és Fel-csitt (!)          

 Látszat, biztonság, látszatbiztonság – őszintétlen megalkuvás és gyávaság, érdek és erkölcsi aggály, együttélés és félelem… azonban „hazugságra nem lehet alapozni tisztességes kapcsolatot: biztosan összeomlik.”

Orbán és az erő…„…pénzügyileg már stabilak vagyunk, vagyis túl vagyunk a gazdaság átalakításának nagyobb kihívásain. Európában azonban ugyanerre a hozzáállásra van szükség… Rendkívül nagy szükség van mindenhol vezetőkre, erős vezetőkre, akiket támogat a közvélemény, akik ugyanakkor elég erősek ahhoz, hogy függetlenül irányítsanak”.

A politikusnál aljasabb lény a világon nincs…(!) Nem hímez-hámoz, csak úgy- bele a pofánkba: megnyúztam népemet most már stabil vagyok… egyszóval: ki kell irtani mindent tutyimutyiságot a világból és minden úgy fog menni, mint Magyarországon (mint a karikacsapás) – van Orbánban emberség is? – négymilliós szegénység mellett eleget tettek a gazdasági kihívásoknak (se ipar, se munkahely- ez már nem is számít?), de már pénzügyileg stabilan – mellette, éhünkben meg az ujjunkból szopjuk a vért! Zengzetes volt a beszéd. Elfelejtette a másfél millió mélyszegénységben élőt, benne a 600 ezer ellátatlant? Ja! – így lehet pofázni… a sánta kutyát hamar utolérik, de téged komám elébb! Kegyetlenebbet még nem alkotott ember… a nyomor praktikusai! Itt egy hátborzongató valami történt, ami több mint borzalom… Harciasan – izomból építkezik a kormány (mert uralomra termett Orbán?), mert így érzi lelke felsőbbrendűségét! Méltánytalan az ellenzékkel és azokkal szemben, akiknek más a véleménye munkájukról… kíméletlenül elbánik velük- uralomra-vágyásban a társadalmi elzárkózottságot emelte törvényerőre. Nem gentleman csak egy „úr”, kiből hiányzik a lovagiasság, figyelmesség, udvariasság, az őszinteség és nyíltság (burkolva összezavar mindent), nincs kötelességtudás sem népével szemben (elvesz és megszorít), férfias helytállás és becsületesség a „mesében” létezik és mindig újabb keveredéssel elégíti ki eltévelyedett lelkét! Önámítás lett a „köz”felfogás? Vágyak, igények, érzelmek, ösztönök, vélekedések „eredményeiből” a kudarc csak- mi realizálható (?) - ezzel viszont nem pótolja a múltnak sok mulasztását-sőt! Zavarossága miatt újraértékelhetővé „lelt” a nemzet fogalma, tisztázásra és elhatárolódásra!

No- és itt van Matolcsy, Kósa – díszpéldányai a 2/3 kormányzásának (Orbán főerői… mindig-is enyhe angol humorral gondolok rájuk)… valamiféle „hanta-vírus” őket is elkaphatta (no- nem olyan mint Martonyit – néki jobbulást kívánok!) - az összevissza beszéd kényszere, de elvannak gyakorlatilag a piros-pettyekkel…Ám nem erőltetik túl „neuronjaikat,” bizonyos gátló-tényezők okán befolyásolt rálátásuk a még- időnként perifériára került önmagukra is, mégis- félig öntudatlan energiáknak adnak új, tüzes akciókat nemző szimbólumokat.

„Kósa elismerte, hogy 2010 után az új kormány sokszor olyan tempóban alakította át az életet, hogy „többeknek valóban nehéz lehet nyomon követni a változásokat, ezért nem is értik, hogy mi történik”. Igaz, akkora káosz van, ha az csak tetőződik, már ő maga sem fogja érteni a folyamatokat, de láthatóan- hallhatóan annak melengetője mégis – népies energiái alkotási lendületével „anticibálja” a politikai programot- kendőzötten még, de profétikus és jövőbe látó!

Matolcsy a centit vágja és vizionál kockázatos dolgain, a nemzetközi részvénypiacokon, s kiötli az MNB stratégiai szerződését, megíratja íródeákjaival, leellenőrizteti felügyelőivel, hol- mit lehet meghamisítani, hisz ott lüktet minden- még meg nem rontott magyar „energia”! És lelkiismeretlen értékméréssel köti gúzsba a más gondolatot… nem véletlenségén, de „félázsiai” módra - mindig a „tökéletesedés” távolibb, alig derengő feladataira figyelmeztet, amitől a forint gyengélkedni kezd (!)

Hiába viszonyok…(!) - és mindig ide térhetek vissza. A régmúltra (hol Ausztria éltető ereje volt Magyarország), a kommunista időszakra (hol csak sóvárogtattuk a szabadság-érzést, a panaszt- hogy nem vagyunk függetlenek… tettek arról szóltak, hogy külföld ezeket meg ne hallhassa), és a jelen, az „orbánizmus” - (jaj!) – üldözés és üldöztetés – jaj, a legyőzöttnek (lásd MSZP- és Gyurcsány, kit- már mártírként emlegetnek a terrorizmus vádja miatt!)… Ostoba butasága a hatalomnak már a haza becsületét is aláásta (lásd. az azeri-ügyet!)…Új kultúra? – pancserekkel – erő ügyesség nélkül, lejáratódtak! Pedig e népnek dicső múltja még dicsőbb sorsot tart fenn… de nem a jelen hatalommal (velük elképzelhetetlen). Vagy megint odajutunk, hogy minden szent ügynek vértanúi (mártírjai) vannak?

Victor Hugó (1802-1885) írta, hogy „Magyarország a hősök nemzete. Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése.”

De a zsarnok nem szabhatott feltételeket itt soha- és most sem viseli el a diktátorokat e nép–„barbarizmus” (ócska kis-szerűség) a most-hatalomban gátja lett a szabadságnak, a létezésnek… egyáltalán az élet minőségből következő élhetetlenségéből adódóan az életnek!Miért hiszi Orbán, hogy a gondviselés őt- őket azért küldte a földre megváltani a nemzetet? – mert nem nemes, de erkölcstelen – kezét (a gőg miatt) nem nyújtja a legyőzöttnek. Ezért ne hivatkozzanak a magyarok régmúlt történelmére, hiszen a magyar büszkeség nagylelkűsége épp velük íratódott ki a történelemből - végleg? Ehhez kell a felismerés! Az orbánizmusra nem jellemző a javakkal való okos bánás, így az adóság marad - sőt az emberrel egy tálból eszik… Ingatag gazdaságpolitikájuk kivérezteti az országot – ebből talpra állni (szinte biztos) külföldi-segítség nélkül nem tudunk (várva a lehívható EU-s pénz)! A termelés költsége csak- egyre növekszik, a vérkeringés a gazdaság alvadt állapotában csökkenti a versenyképességet (a jó szándék már kevés)!

Tehát nincs megértés, mert nincs felismerés- van viszont üres büszkeség és gőg, a „piacot piacért” elv nem érvényesül! E hatalomnak nincsenek előnyei- nincs pénz, mint ahogy erkölcs sem – okai fenn keresendők! Hát majd a lehívható EU-s pénz megold és felpörget… talán! – ha nem zsebbe megy!

Hidd el akárhol vagy, átok ér
Tapintható az idővel, mint a véset
Gyürködik fel és élivel int, mint kerek egész-
Aprólékossággal ráereszkedik a „vég”,
Hiánya jóakaratnak
Horpad a napnak
És sajnálatra elcsigázva
Visz teréből egy érzet
Egy-húron- vidult idején-
Pislog a szem, homálytelt e „tréfára”
Isten-haragjával fizetni meg…
Hol már magam próbálom szerencsém— (szőke)

 Nincs együttműködés szétszabdalódott az ország, nincs áldás a kormány munkájában (csak hatalom-élvezetében „dagonyázik”) – nincs becsületesség, megbízhatóság, mit követel a poszt… mi megkövetelné (megkívánja) mások érdekének gondos figyelembevételét! Minél bonyolultabbá válik a gazdasági élet, annál nagyobb jelentőséget kellene nyerni benne az erkölcsi tényezőknek, no - ez az, ami hiányzik… „Amíg le nem telt, telik az idődből – ráérsz!”

A Jobbik is megszólalt a cigányság ügyében… előadja vágyát: „a csendőrség felállítását, önfenntartó börtönök kialakítását, a halálbüntetés visszaállítását…” - amúgy szokásos gondolati lényeglátással. Egyebek mellett „javasolja… azt, hogy vonjanak meg bizonyos szociális segélyeket azoktól a szülőktől, akiknek fiatalkorú gyermeke bűncselekményt követ el.”

Szerintem ezzel tovább súlyosbítaná a léthelyzetekből adódott feszültségeket, mert a mélyszegénység erre adott amorális válaszai- megoldásainak iránya és az emiatt kialakult helyzeteit, megvonásokkal nem lehet javítani! Pofont pofonnal gyógyítani nem lehet! Mirkóczki Ádám feladja a leckét… szerinte: „ a kormány azért nem lép fel kellő határozottsággal a „cigányság bűnöző rétegével" szemben, mert kiélezett helyzetben két nagy társadalmi réteg tudja eldönteni a választásokat: a nyugdíjasok és a cigányság.” Féltékenység vagy az érdek mondatja ezt veled…(?) - tessék szövetségre lépni a nagy Fidesszel, mert a fenti (nyugdíjasok és a cigányság vonatkozásában)- a másnak vindikált cselekmény (feltételezetten) nektek van predesztinálva.  Meg is nyugodhattok, mert Orbánék a Horthy időkre hajazó politikájukat nélkületek nem is tudják megvalósítani. Ezért a lojalitásért még „lovat is adnak alátok” (a csendőrség mellé) – csak a kormányzóságig kell megtámogatni és „felkenni” egy ceremóniával. Mirkóczki hozzátette továbbá- ugyanakkor: „el kell felejteni, hogy olcsón megvásárolható szavazógépekként tekintsenek a cigányságra", ugyanis emberéleteket követel, ha hagyják „ezen társadalmi csoport bűnözőrétegének garázdálkodását".

Természetesen nem lehet hagyni a garázdálkodást, de meg kell oldani a teljes ellátást, s itt sem megy másként, minthogy munkát, kenyeret - munkahelyeket és tisztes bért, de ezt várja még a magyarok éppen lecsúszó része is… (!) Minden más irritáló – olaj a tűzre és- esetleg még, egy társadalmi robbanáshoz is vezethet!

Van véleményem – mindig is volt – kíváncsi vagyok, hogy mit törölnek belém és hogyan a szó, kimondásáért… azon a címen esetleg - hogy ő (aki ellenvéleményen van velem szemben) a hazafi és én az áruló (?) Mint az szokás lett mostanság, már nem csak a kalapomat veszik le, hanem fejemet is mindjárt, úgy egy-füst alatt…(?)

„Bayer nem tárgyal a romákkal… Bár Farkas Flórián (Fidesz), az Országos Roma Önkormányzat elnöke péntekre megbeszélésre hívta a Magyar Hírlap újságíróját, Bayer Zsoltot és főszerkesztőjét, Stefka Istvánt, végül úgy döntött, a „tervezett megbeszélést békésebb időpontra halasztja””.

Tessék má’ mondani, hogy a sorok mögé is látnom kell? Nem lehetne egy olyan címet adni, ami a cikkel egybe vág? A cím és a tartalom közötti ellentmondást, hogy oldjam föl, hogyan is kell értelmeznem? Értem, ha kusza a helyzet - akkor kuszaságában kell bemutatni az újságírói véleményt is!  Így szól- ébresztő, hogy ez csak ál(hír)! De miért is (mert- ha „nekiesek” Bayernak, hogy még tárgyalni sem mer - csak háttérből szurkál- nálam lejött a cím után!) – hogy legyek a szarember, mert fröcsögök? Mikor a tartalom szerint épp a cigányság „védője”, helyezte át a békésebb időkre a találkozás időpontját! Szóval, ha tudatos az „ellentmondás”, akkor (bár még tanulom a módit) belemasíroztam volna egy nagy pofonba (hogy baszd meg!). Csendesen mondom - talán figyelhetnének egy cseppet, sok bonyodalomtól óvnák meg magukat és a véleményezőket!

Bayer:…„a cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik.” Gyerekek (!) – ezzel is van egy kis baj, nem szerepel benne a gyilkosokra vonatkoztatható tartalom… no- és a”jelentős része” – már - mint azt a megjegyzés egyértelműsége mutatja is: a cigányságot bizony sértheti- de ebben nekik kellene nyilatkozni!

2013.01.12.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 74
Heti: 295
Havi: 2 251
Össz.: 488 152

Látogatottság növelés
Oldal: "A tejivó bárány és a vérnyaló kutya...
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »