Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

„A szocializmus bűnben fogant.”

„Áder János köztársasági elnök szerint a szocializmus rendszere erkölcsi és közjogi értelemben is bűnben fogant, hiszen a kommunista párt zsarolással, kényszerítéssel ragadta magához a hatalmat, miközben saját alkotmányos szabályaira sem volt tekintettel.”

Mindig másként az ezernyi változat, ahogy magasztalják a haza szabadságát és függetlenségét! A nép mégis mindenhol megkínozva van!

 

Soha nem vitatom és nem is vitattam, hogy voltak hibái és bűnei is, de nincs ez másként most sem. A tömegnek jó volt munka szempontjából. Megélhetésre elég pénze… viszonylag jólétben élhettünk – nem véletlenül voltunk „a legvidámabb barakk”. Önértékelés hiányából ítéletet mondani mások felett sem kevesebb bűn, mit az akkori időnek felrónak. Hiba! – és nem is kicsi. Az ne kövezzen meg másokat, ahol- akinek hatalma alatt négymillió szegény van, másfél millió nyomorgóval szembesülhetünk, és ráadásnak benne 600 ezer ellátatlan. A háborúk idejében sem volt ennyi éhező gyermek… ezen- nem segíthetnek a szeretetszolgálatok, talán, mert nem ilyen rendszert akartunk. Ellene ó hatalmasok! – ki tesz, hogy megszűnjék a nyomor, hogy legyenek munkahelyek velük munka és kenyér a családoknak. Szóval hogy is van ez. Nem kellene annyit hazudni, manipulálni a történelmet, benne a történéseket!

 

Mindent fordítva szemlélnek a hatalmasságok és fordítva is magyaráznak… sírnak, hogy már 500 ezer fiatal elhagyta a hazát – haza is csábítanák őket – miközben az itthonmaradottaknak sem tudnak munkát adni, ahhoz meg gyávák, hogy kimondják – a kint megkeresett pénzre fáj a foguk, hogy itthon fektessenek be (miért is, hogy adókkal „hazavágják”?), hogy 40-60 ezer forintból éljenek meg?

Nem érzem már értelmét az életemnek… ilyen szar világban még nem éltem, ahol ennyire kilátástalan volt helyzetem. Beszédek – ha beszédek volnának, dumák csak igazságtartalom nélkül, mintha előírás volna politikusainknál, hogy hazudni kell és csak így – csakis így nézhet vissza nyugodtabb tekintettel egy tisztultabb holnap ígérete felől az őrjöngő jelenre…

Miért bennük a kényszer, hogy megvezetik a népet, mikor a reménytelenség már négymillió ember hitébe fészkelődik jó ideje – zabolátlan nagyjaink telhetetlenségéből lelassúdott a lét üteme, érzelmileg elvitt mindannyiunkat a keserűség és kétségbeesés terébe, hol megállt az idő és visszajött a „középkor” – állandósult fájdalmát így adja világlátásunkban.

 

Vége! Meghallgattam Bajnait, Gyurcsány, Orbánt… meghallgatom még Mesterházyt is – bár tőle annyit sem várok, mint az előbb említettektől!

 

Hazug már minden indításuk

 

Mellesleg már nincs is demokrácia. önkényuralmi rendszerben diktatúra van (ezt „dobta” a kétharmad).  És- ennek megerősítéséhez asszisztált az MSZP is!

 

Mondják még sokan: ők a legnagyobb ellenzéki párt – csak azt nem tudom eldönteni panaszkodnak-e ilyenkor, vagy vegyem dicsekvésnek? - a szocialista név semmit nem mond… sőt – enyhe gúnnyal talán- szociálisnak lehetne még nevezni, de erre nincs indíttatásuk csak szavaik vannak (tartalmatlan). Fogalmuk nincs hova tartoznak és minek is vannak… tehát szavakban szocialisták, tetteikben kapitalistás, a legrosszabb párosítás – képtelenek ismereteket egybefoglalni, és nem is tudnak a köz-javára cselekedni! Hamisan ábrázolják a tőkés társadalmakat, a tőke kiszolgálói lettek és képmutató hazugságaikban mindent a legszebb színekkel ecsetelnek…

 

Amint látjuk a múltukat tagadják, a jelent meg megfogalmazni sem tudják!

Számomra befejeződött az élet – igaz éltem eleget – de ezt a büntetést, hogy látom gyerekeim, unokáim szenvedését (segíteni meg már nem tudok, mindenemből kiforgatott a „rend”!) - nem kérem… csak kívánom a hatalom minden tagjának, hogy egyszer az életben éljék át majd!

Saját óhaját testálja ránk e hatalom… gazdagodjunk - mert ha nincs semmink, annyit is érünk… munkatársadalmát építik fel vagy ki – de fel nem ismerték még az elmaradott területek léthelyzetét, hát! – valahogy az egy-kaptafára mindent- nem jön be! Nem látják a fától az erdőt, a nép öntudatára még nem ébredt, a feszültségek tényleges állapotát érzik itt a mélyeken, de tűrnek… és meddig még? Tévhit, hogy van baloldal. Nincs baloldal, csak jobbratolódás van! A külsőség csak mélységeit mutatja meg, oly üres és sötét, hogy csak a jellemtelenség alakul ki véglegesen, frázisaikból komédia lett, jobb lét álom marad.

 

Orbáni valóság hamis hajtásain a lét!

„Kettészakadt Közép-Európa címmel közölt elemzést Jacques Rupnik, a térséggel foglalkozó egyik legismertebb francia politológus a Le Figaro című francia konzervatív lapban. A kutató szerint Magyarországot a Fidesznek sikerült "a demokratikus átmenet él-tanulójából" egy olyan országgá tennie, amelynek "poszt-demokratikus visszaesése" nyugtalanítja az európai partnereket.” Nos – ezek a vélemények már igencsak aggasztanak… ami eddig csak sejthető volt, mára már következményeit érezhetjük bőrünkön.

 

„…a kormányfő körül dolgozó "kommunikációs álomgyár" három dolgot talált ki: megtalálták az interneten az ország régi sikereit, "amelyekhez a kormánynak semmi köze nincsen", meg próbálták alkotni a jelenlegi sikereket, amelyek nincsenek, illetve igyekeztek megkeresni a jövő sikereit, amelyeket azonban épp a kormány "aknázott alá az elmúlt három évben". (DK)

 

A történelmi- társadalmi-politikai tények „jobbítását” vágyként fogalmazza meg a hatalom – korlátaira figyel és a népet azok közébe szorítja, közmunka átmenetiségéből a lépcsőfok a bérmunka lesz? Igen… de diszkriminált módon lehazudva és csak „csókosoknak” biztosítva! Statisztika a megszokott Fideszi matematika által színesedik – és csak alkalmi erőfeszítésére (szűk körére) korlátozódik - nem mutatja a valóságot. Erkölcs és igazság is csak lózung… minden erejüket latba vetik, hogy a rejtett értelmet felszínre hozzák, hogy az értéknek ezt az ésszerűtlen és képtelen alkalmazását magyarázzák – pusztán tüneti mozgásaiban - be nem látva az Orbáni és Matolcsy tévedéseit, melyek gyakorlata dőre óhajokon alapszik, ezért is kitérnek a következtetések elől… Következményeivel sem számolnak? – pedig már keményen felszabadultak az amorális válaszok! Ország lehetne már független, de kiktől? – azoktól talán, akik adnak, ahová Orbán is a markát tartja – mégis hogy keménykedik!

 

„Bár a kormányfő az ország függőségének csökkentéséről beszélt, a valóság az, hogy tavaly decemberben rekordmértékű volt a külföldi tulajdonban lévő állampapír-állomány, amelyet a kormány… dollárkötvény-kibocsátással tovább növelt, az államadósság pedig annak ellenére nő, hogy a kormány "eltapsolta" a magánnyugdíj-pénztári vagyont …”

 

Drága szabadság – piaci-árát velünk fizetteti meg Orbán… nincs szépség, van viszont fortély. Végzetes lesz!

 

„A kormányfő "úgy tett, mintha csak a lépéseinket kellene növelni és gyorsítani, az irány amúgy jó", de ez nem igaz: Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok – írja az Együtt 2014 közleményében. A választói mozgalom szerint a jobban teljesítő Magyarországtól - amiről a miniszterelnök beszélt - "éppen az elmúlt két év kormányzati ámokfutása miatt kerülünk egyre távolabb". Hozzátették: a szomorú valósággal ma már mindenki tisztában van - a polgárok, a vállalkozások, a munkahelyteremtő befektetők, az Európai Bizottság -, csak Orbán Viktor és szövetségesei nem.” Orbán beszédéből rám jött egy, amolyan hányinger-érzet… szidják az átkost, holott ami volt százszor jobb volt a népnek, mint azt Orbán akár álmodni is tudna (pedig akkor neki is jobb volt – szintén haszonélvezője volt annak a rendszernek is). Most, amolyan feudális hagyományokat őrizget – kapitalista vonásokkal spékelve és nem érti a bajok okát – kivezető útja nincs, hacsak nem célja a magyarok teljes elnyomorítása. Mese folytatásban: „Ezért most mindennél fontosabb, hogy legyen világos elképzelésünk a jövőről, a következő húsz évről, és döntéseinkkel, politikai, gazdasági, társadalmi döntéseinkkel azok irányába haladjunk. A mi mestertervünk szerint megszüntetjük az ország külső pénzügyi függését. Megszüntetjük Magyarország energiafüggőségét. Mindenkit kihozunk, pontosabban kisegítünk a devizaadósságból. Megállítjuk a népesség fogyását. Mindenki talál majd itthon munkát, aki itthon kíván dolgozni…”

 

Reakciós taktika opportunista áramlat… sok az útitárs, hogy morzsákat kapjon – az elnyomott tömegek érdekei ellen kötött szövetségek a sovinizmus bástyáiként védik az Orbáni politikát. Miközben Orbán maga már kiélezte a kapitalizmus valamennyi ellentmondását… gondoljunk a drágulásokra, az oligarchák nyomására. a lejtmenet adott vele a rothadási tendencia (bármi jön, csak jobb lehet a mostaninál)! Ugyanis, most a politika az élősdiség vonásait viseli magán. Üres és hazug frázisai mellett a megvásárolhatóság, óriási vesztegetések, mindenféle panama van, amelyek összefüggenek az Orbáni politikai- gazdasági- kisajátítással, persze nem a köz-javára történik… kicsinyes zsarnokoskodással – ami gyűlöletes és elkeserítő – végcéljául kitűzve a nyerészkedés, kínlódásra mégis lerombol minden magánbiztosítékot és magánbiztonságot (lásd, a nyugdíjpénztári pénzeket)… hatalom és a közvetlen környezete korlátoltságából adódik, hogy lidércnyomássá lett e politika.

A népé a sóvárgás marad… a sejtelmek szomorúságában az elérhetetlenség, mely belülről fojtogatja „az egyedüllét iszonyú félelmével”.

 

„A kisbabáknak kedvük támadt megszületni - mondja ki az alaptézist a kormányfő.”

 

Sajnos mindenre van (lenne) válasz… mégis „sötétben” indulunk útnak – fájdalmas panaszaink a „nagyok” füléhez nem érnek, lenézett léthelyzetünkben töpreng és kínlódik az ember… egyetlen pontján sem találunk vigaszt! Volna mit mondanom még, Pl: senki ne menjen választani… válasszák meg a Fideszt a hívei – a diktatúrához és ehhez az illegitim 2/3- dos kormányhoz nem asszisztálhatunk – a diktatúrát, ha kell - Strasbourgban meg lehet dönteni!

Az MSZP az elején is megtehette volna, de még mindig nem késő!

Aki magyarázó értelmet állít az ösztönöket felszabadító értelmetlenség ellenében, aki az erkölcs szabályaira hivatkozik a bunkóval szemben, az menthetetlenül alul marad!  

 

 

 

Vagy ellenkező esetben:

 

Leszámolás jön és nem elszámoltatás, ez a természetes útja az Orbáni hatalom megtartásának…

 

 

 

Futókaland az élet!

 

De festett a talár,

 

És rég

 

Ki-be fordított sorsán éli hírnevét,

 

Ügyelve ítél…

 

Mezején érik a szél s veti,

 

Mint ki vihart aratni kész -

 

Kor-vizén könyörög sík partért és hányódással ígér-

 

Zeng az Úr hatalmában

 

S mindent megold mindig-hevén!—(szőke)

 

 

 

Ami ebben az országban történik, az őrület! Igen a hatalom őrülete- a diktatúráé! Erőszakra nem lehet méltóságteljes lemondás! Alantas a forma… keserűségben a lemondás és a reménytelenség lett e nép része. A jó ízlés elveszett nincs lelki emelkedettség és emberi méltóságtudat!

 

Ha az MNB-t elfoglalja a 2/3.- végünk lesz… nehéz lesz az ocsúdás, majdnem hogy lehetetlen! Pár hét, amíg még tehetünk valamit és jön a „tündér”- meglepetés! És most szakad a 2014 is? Kinek a szekértolója lett Bajnai szövetsége? Ki az ki könyöradományból akarja tengetni az életét?

 

 

 

2013.02.26.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 123
Tegnapi: 145
Heti: 662
Havi: 2 618
Össz.: 488 519

Látogatottság növelés
Oldal: "Bűnbe fogant a szocializmus"...
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »