Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

Összegezésül a 2012-es év…

A grafikonok- gazdasági mutatók Matolcsy férfiasságának fokozatosan lankadó irányát követik - prosz'-tata és beérik, mint Orbánék ó-bora- csak mikor felbontják - jönnek rá, megecetesedett az idővel. Már csak az a kérdés, melyik szemével láttatott az utolsó-előtti hely? Mester! - az már bizonyos, ahogy a számokkal játszik, mint macska az egérrel, de egy kis-tigris bátorságával élesíti fogait s vitézin, piros-pettyes seggel számítolja ázsiaivá gazdaságát...

Talán egy-csapásra- varázsütésre nem fog megváltozni minden, mert az már megint a mesék világa lenne. Sikert valóban nem magányosan lehet elérni, múltba sem kell kacsingatni - mert sajátos ábrándokat kerget az, aki erre az útra tér... lásd! - Orbánék! Az Orbáni logika lecsúszást hozott. Nincs gazdaság, sem jólét- ezért is szükség volna a váltásra. A remény hal meg utoljára... mert Orbánék nem értették meg - még a saját háborúzásának értelmét, lényegét, tartalmát sem - nemhogy a lét, létünknek sarkalatos jelentőségét!

Ne feledjük el, hogy nemcsak nyelvében és múltjában él egy nemzet, hanem földjében is… ne feledjük! De hogy legyen jó gazdaságunk, ha „böllenkedik” a hatalom? Gazdasági „jó”- létünket más nemzeteknek velünk szemben tanúsított magatartása is befolyásolja… a nagy hazugság, mit Orbán elejt, mi kilábalunk, míg más most mászik a gödörbe – egyszerűen nem igaz! Ezen ismeretek hasznot nem hajtanak ugyan, de ítélőképességünk mellett csiszolják eszünket… rájöhettünk a lényegre, hogy gőggel nem növelhető a versenyképesség! A nagy kérdés, hogy intézkedéseivel az egyéni szabadság korlátozását meddig feszíti – a termelés és a fogyasztás összhangjának fenntartása érdekében még mit merészel tenni az állam (?) - merthogy épp ellenkezőjét teszi… nincs összhang, a nagyobb karéjt levágni magának akarja! Nincs nyugodt politikai helyzet, pedig előfeltétele az lenne, hogy beinduljon a gazdaság. Gyűlölködés viszont van és bizalmatlanság. Hogy ezek megváltoztatására a Matolcsy-Orbán kigondolt gazdasági és politikai rendje volna alkalmas, az nagyon is kérdéses!

Velük már élhetetlen lett az ország! Gonosz a játék- szabadon félek! Ahogy életbe lépett az alkotmányuk, mint hitvallást módosítják szájízre, míg ki nem alakítják a teljes diktatúrát…

A 49-es alkotmányra már hiába hivatkoznék, ugyanis abban megfogalmazódott, hogy ki- uralomra kizárólagosan tőr illegitim - s mert megvezettek egy népet nemzetellenes is (és mindenki köteles ezt szóvá tenni) - a nagyra-hivatottak magasra jutottak. Bizonyosság, hogy ébred a nép a maga kínzó nyűgei fölé – átlényegülten, élet-vággyal telítve… bízik (talán) saját lehetőségében – mert elnyomó zsarnokot sohasem tűrt meg sokáig a magyar…

Magyarország nem halt meg és nem halhat meg, mert a nemzetek halhatatlanok… ki fog törni sírjából, ahová az önkény (az orbáni) temeti most (!)

Remélem, és hogy nem hiába – Európa is felismeri a nemzet igazi arcát, hiszen- mint a régmúltban a barbarizmus elé vetve testét védte Európát mindig és most is… a belső hazug propaganda nem tudja útját állni a „magyar igazságnak”, mely áttörni kész a külföld közönyét… bár az érdek még mindig ferdít.

Hogy nem egységes a nép? – az lesz, ha öntudatra jut, hogy vannak magasabb-rendű, nem egyéni természetű feladatai – mert az öntudat az mi- célokat ad és állít a feladatnak… hogy ne engedjen az orbáni téveszmének, s a hamis „keresztény” elvbarátainak! Partjára így kerültünk most a fájdalmas völgyű mélynek, hol nagy az éj, mely szorítva kínoz, mert politikájával – a nagy zsiványsággal okozza vesztünket.

 Felismerés?

Hát a bölcsek köve sehol sincs, se jobb, se bal oldalon- talán középen érezhető némi bölcsesség - ha csak abban az irányban gondolkodva is- máris jobb az emberi közérzet - hogy változunk és változtathatunk is... Gy.F-nek tökéletesen igaza van: "cudar nehéz dolog lesz..." gazdasági, szociális gondok stb. Jövedelem? - évek kellenek a javuláshoz! Orbán és a 2/3 által lerakott "aknáikat" is fel kell szedni. Keserves a tapasztalat- kínszenvedés lesz és sok lesz az áldozat... ezt sem kell elhallgatni. Sajnos Orbán fejével senki nem tud gondolkodni - még ő maga sem - de "becsületes" ember fejével most nem szabad... mert nyerni kell és mindenáron. Nem csalással, mint az Fidesznél már gyakorlat, de kemény akarattal, helyenként még a jóérzést is félretéve. Regisztrációban – a csalás lehetősége adott.  Levélbeli-szavazás meg nékik hozott eredmény, mert ellenőrizhetetlen lesz. Gyurcsány beszéd: Budafok.

 Most tanúi vagyunk annak, hogy hova vezet ez az ördögi kör, mivel ellenállunk a törvények és az erőszak vészjósló kiterjesztésének. A drámai helyzet hamarosan eléri csúcspontját - a statáriumot.

Minden a helyén van a közeledő fasiszta diktatúrához. (ismétlésül!)

Fidesz politikája önmagát minősíti,

ebből származik – ami nem más – mint mindenki elnyomása… idevezetett a hatalom egyedüli megszerzésére irányuló cselekedete, hogy diktatórikus átalakítást szenvedett a demokrácia minden eleme (ráadásnak alkotmányellenesen).

Nem élhet az ellenzék a politikai szabadság eszközével – a szólásszabadság megtiprásával a Fidesz viszont igen (!) – mert a véleményük (az ellenzék részéről) semmit nem mond, semmit nem ér- avult idejében már - a zsarnoki intézményének elképzelését e hatalomnak véleményezni sem lehet… rögtön támadják a nemzetvédelmi politikájuk okán! Nem számít a népképviselet- nemzet hangját hallatni tilos, „ellenzéki-szeszéllyel” nem béníthatják a nemzet erejét, ezt csak ők: a Fidesz és a KDNP teheti csak, az ellenzék irányában!

Útvesztő maga a múlt… (?)
Megadom magamat felemelt kézzel a sorsnak.
A láng kihunyt,
A mű romjaiban. Megriadt
Lét magába buggyant- pórázzal álmatag
Közönyébe zárt a tapasztalat.
Határaim el-eltolódnak,
Hol meg összefolynak,
Sajátosan fogad magába,
Hogy jobb és bal, már nem talál utat (szőke)

A félelemnek színtere lett a haza… az egyik szót a másikkal eltakarja a hatalom – más az eleje, más lett a vége és félelmet kelt, a valónál iszonyúbban – így akarta Orbán és így is lett (!) – 

Részigazságain ábrándokat lehet szőni... a magán gazdaságok- jelenleg a legdrágább termelések egyike- egy kivétellel, ha szövetkezet (ami nincs) vagy állami gazdaságok árnyékában működnek!
Ha elavult kétkezi munkával termel, nem lehet gazdaságos és nem is hatékony- sem az állattenyésztés, sem a növénytermesztés. A banki-kölcsön drága "játék" persze az sem biztos, hogy van! Maximum egy konyhakerti fóliás gazdaságot képzelhetünk bele.
Hézagpótló- szerepre kárhoztatva- hosszútávon ez sem működne...  (Orbán egyik csapdája, amit másnak állított, de maga temetkezik majd bele!)
Alapanyag-ellátás, gépesítés (ami itt is szükséges), permetezőszerek- eszközök, felvásárlás és piac... a sajátértékesítés jobb, de nagyobb a beruházás, felvásárlás- kevesebb haszon (vagy nincs) de kényelmesebb, és mindkettő esetében elég egy rossz termés-év, vagy termék-megválasztás és vége mindennek!
Szóval a szövetkezet, mint olyan nem véletlenül volt kitalálva- minden más, ha kicsi (családi) termelésben egybe nem forraszt- és mind a maga hasznát akarja (lehet rá mondani, hogy ez a természetes, csak így nem fedi a valóságot - sok tényezőt kihagy!)- az ha beledöglik sem megy...
Ha viszont minél nagyobb a gazdaság, akkor annál könnyebben vészeli át az esetleges "kimaradásokat", pont azért, mert több lábon áll. Állat vagy növény - vagy épp feldolgozás tekintetében és a piaci igények szempontjából is.
Ha egy ilyen gazdaság épít - hézagpótlásul - maga köré háztáji (családi) gazdaságokat, úgy inkább járható az út. Tehát központosítás nélkül nem működik. Ügyvéd úr, Torgyán az íróasztalánál csak álmait szövögetheti és émelygős beszédekkel, erkölcsi szabályokat kitalálva már csak utólag regélheti, hogy milyen áldozatokkal járt a nagy nehézségekkel kivívott magángazdaság!
És bocsánat, de én nem a családi ellátást biztosító gazdálkodásról beszéltem, hanem az olyan családi gazdálkodásról, amelyek az országos gazdasági "érhálózatba" kívánnak kapcsolódni. A kettő nem ugyanaz...
Róna Péter, mivel gyakorló gazda is, inkább adhat- adhatna jó tanácsokat, de amivel ő indult- már a mai viszonyokra nem vonatkoztathatók! Ettől persze még szakértő szavait érdemes megfontolni…

 ...nem-lét aktusain éretlen
méretlenségén hatalmasodik egy érzés,
mit tékozló-ihletőmre a hajlam égetett,
        s töredékel
megnevezhetetlen időre,
        hol még hevertetnek nincstelennek-- (szőke) 

 Még ironikus az aktus, nevetünk is néha- bár többet sírunk így is- mert homály van és tétovázás, hol a feltevések szaporodásán hisszük még a “ma”- friss varázsát és lehazudják az egyetértést.

Ki a jelen törvényeit önkényesen átírja, mi- alkotmányellenes... mégis cselekszi, az mindenre képes!

"Az unortodox gazdaságpolitika nem más, mint a valós gazdaságpolitikai lépések helyett időt nyerni..." No, Bajnai! - amíg úgy jöttél, hogy menni is fogsz- hiteles voltál... és tetted dolgod.
Most jön - visszajön politikusként...  és a küzdelem? (hogy nem szidjuk a jelenlegi hatalmat – Amerikában? – „játékossá” tett és hiteltelenné, a ráadott magyarázat!)
Szerintetek jobb lesz, mint Orbán? Szerintem fájni fog, bár hozzáteszem csendben Orbántól azért lesz jobb, mert a gazdaságot, az országot megmenti - a nemzet nem bukik el... de az már kérdéses lesz, hogy nekünk, akik a mindennapiért kínlódunk - jobb lenne (viszont más nincs). Sajnos Orbán-Matolcsy ámokfutása kihajtotta magából a legfelsőbb züllés virágfüzéreit! Ezért sokat fogunk még szenvedni…

 Az egész KDNP nem keresztény... (egyébként is ez egy szó csupán- hivatkozási alap, belsőtartalom nélkül). Vallás, mint szent dolog-erkölcsi- ebből kijön (ha összeolvasom) a valláserkölcs, ha eggyé mondjuk, minek a nevében a gyakorlat már bizonyított (sok gazemberség származott a történelem folyamataiban), nincs vallási tartalom benne, ahogy a kereszténydemokrata név se fedi le a teljes "értékét". S ha egy ember így hazudhat - gaz lehet - és a gyakorlat: ülnek a szellemi és anyagi moslékban, nyakig... a vallás a szellemi elnyomás egyik fajtája! Ma már nem a szeretetről szól, de gyűlölködést szít, hogy elterelje a nép figyelmét, a valóban fontos és lényeges gazdasági és politikai kérdésekről!
Unikum (munkájukból):"...a bejegyzett élettársi kapcsolat keresztény szempontból nem elfogadható, mert csökkenti a házasság értékét."

Ha a keresztény- erkölcs nem evilági jellegű, akkor a szándék antiszociális tartalmat is rejt... ha a minősége tetteiben akarati, irányulása tekintetében erény, ami valahol egyiknek üdvös, másiknak kifejezetten káros lehet... viszont konklúziónak ott az egymás iránti tisztelet, egymás melletti kitartás: hogy nem függnek egymástól, jobban összeköt, mint a papír - az érzelem még tartósabb, mint házasságban...
Nem szabad (nem is lehet) a hatalomnak az egyes ember érzelmeibe beleszólni... képmutató önbecsapás (pláne, azt mondani, hogy bezzeg valaha - vagy épp, hogy a jövő ezzel szebb lesz!). Itt is, ezzel is, mint mindenütt már, igazolják a parancsuralmat!
Ha a KDNP így tőr "uralomra" (akár elismerésre), előbb-utóbb senkivé lesz... elveszítik minden politikai jelentőségüket – szétforgácsolódnak a különböző vélemények és ábrándok miatt. (Semjén maga a kereszténység, és üldözve vannak ezért… és egyéb baromságok..!)

Tetszvényjog...

Már a szép szavak is vacognak,
hogy

„olcsó” a jelen, s benne a formálódó ember
a célok mellett - dagasztó érzetében.
Itt vett markába a döbbenet, hogy értelmet érjen…

Múltjára kacsingat véreres-szemmel a hatalom-
adva ösztön-sorsot
minthogy, „mivelhogy, miszerint s pediglen”,
címerez egy címeres vivátot
ó nemzetem-

Isten megsegít, helyt áll helyettem
és tűr,
tűri bal-sorsom és hatalom-tanod,
mit mindenével javadra számol a szánalom
új-erkölcsű magyarságom ölében—(szőke)

 Mikor látják be a Fideszes urak, hogy a vezetéshez ész is szükséges? Tévedés! Egy egész ország téved - eltéved vele... tudásában?! Orbán is csak azért hiszi, mert azt hiszi, hogy az ország őróla is azt hiszi, amit ő az országról hisz, ha ő azt hiszi, amit az ország őróla nem hisz! Valahogy ilyen politikával bír most a Fidesz. Eltévedtünk bizony... kiürült a kamra! A fenéket kiürítették!

"Orbán tárgyalási stratégiája homályos". Még ha csak a tárgyalási' volna homályos... de tettei fényesen bizonyítják kétarcúságát, sunyiságát- mellette még arrogáns és cinikus is...
És még mindig tagadják, hogy dolgaikban baj van?

 Félelem, mi átszövi a lelket
Fent sem másként, mint látszik lent
 Értékén veszett, lenullázott eredet
Vaj’ milyen stratégiát követ? –(szőke)

 Megvolt a lehetőség nemzetközi fórumokhoz fordulni már akkor is mikor a parlamenti törvények miatt kialakíthatták az ülésrendet. Nem volt jogos... mint ahogy 2010 nyarán már látszott az is, hogy kizárólagos hatalomra tőr, ki szólt akkor? Gyurcsány is csak idén kezdett ébredni... sajnos, mert a lehetőség a kezében volt, de őt letaglózták az állandó támadásokkal. Ezért látok lehetőséget arra, hogy eredményre vezethet, ha minél többen (pártok is) jelzünk a nemzetközi szervezeteknek! Mert dolgaink a kormányzóságig vezetnek- Horthy módra kimunkálva. Felkészültek rá, higgyék el! Leválthatatlanok, mert nincs becsület, tisztesség és semmi csak hataloméhség! Ezekkel a fegyverekkel ellenük nincs győzelem, és ő ezt tudja…

 Orbán.

 „Sértett hisztérikának, a felnőttek világába beilleszkedni nem tudó, dühöngő vagy éppen dacos gyereknek mutatja a magyar kormányt. Olyannak, aki nem tudja kezelni a benne toluló hormonok erejét, és kezelhetetlenül ténfereg az ellenségesnek látott világban…” (Gyurcsány)

 „A fafejű homo nem tanult a fáktól. Éppen azért marad törpe, mert az égig akar nőni!”

 A vagány forradalmárt oldalról még nem érte támadás, sem hátulról, hogy híve taszítják le a királyi trónusáról? Majd az lészen, ha folytatja- mit érdeke mostra szab, ott soha nem lesz annak hossza, csak követeléseknek sora, melyet nem teljesíthet kire szabta, vagy csak hiányosan… mert mindig a hódító kényszeríti rá akaratát a meghódítottra? Igen, ereje abban rejlik, hogy mindent megcáfolni és aláásni - megrágalmazni kell (kitalált személyre szóló váddal). Az inkvizíció hagyományainak rabjává vált a hatalom! Forradalmi taktika, avagy reakciós taktika már mindegy… embertelenül becsapják a népet.

Munkahelyek a személyes érdek mellett, a létesítés tekintetében közös érdek is... ahogy jó- székelyem mondja: “akármiféle szógálatra fogadjanak meg, vállalkozz örömest, viseld igazságoson magadot, légy hűséges cseléd- az Isten viselje gondodot!”

az érzet mégis, mint- mikor egy szövegkörnyezetéből kiszakított mondat, valahol, valahogy más értelmet kap... mert még így is csak részt képvisel, a társadalmi egészt nem tükrözi vissza…

 Mindegy is, hogy Fidesz vagy Jobbik (!) - a színfalak mögött összenőttek (még ha nem is teljesen, de a választásig bizonyosan így lesz!)! Már egyre megy, ami kívül történik színház- egy színjáték csupán (csodálnám, ha saját tagjaik se látnák).
Nem kellene örülni egyiknek sem. Nemzetközi szinteken tárgyalásra képtelenek- nincs vagy csak kevés állam fog tárgyalni velük, valamilyen beruházásról.
Elszegényedünk még jobban, a "faji" kérdés pedig embertelen irányba tolódik el. Mit akarunk? - mert sem a Fidesszel, sem a jobbikkal jobb nem lesz- nem is lehet! Mindkettő szervezet "bankóprésen" töri az eszét - ezzel a gazdaságot fel nem pörgetik, de még be sem indítják - és a hatalomért harcol, de hol az elismerés...(?)
Rossz az irány és egy fekete jövő körvonalazódik! De- ha a realitás nem számít, akkor hajrá!

 Elvakít a most…
Jelenem elvakultaknak adott
Hol vakon a cifra-ajak pusztába kiáltott.
Akkor csak vigyázz! – a szó mérlegelt
A lélek: anyagában könnyült rossz-
Tulajdonságai ellen indítok harcot—(szőke)

 "Orbán: Fizessenek a gazdagok!" Na, te jó Ég! összezavarodtam... hogy is van ez?

Másképp a határon kívül és másképp idehaza?

Vagy- netalán egységesít is... a csudába, én már követni sem tudom. Nem kell IMF (legföllebb ernyőnek, ha esik!), mert meseország vagyunk, az unió meg taccsra szerelt, mert a válsággal nem tud megbirkózni. Az Orbáni-"fordulat" csak magában önmagának volt?

 Tündérország taccsra szerelt
Sanyarú napokkal fel is öklelt-
Hogy ily nagy bajra bocsátottál
A sok hamisnak köszönhettem…(szőke)

Európai közösségnek vége... vagy mégsem? Velük vagy ellenük? Vagy csupán mellettük - vagy össze is tartunk. Ki van kivel, ki van velünk és mi kivel vagyunk?

Eddig látnivaló volt bőven- kokikat, sallerokat illetően...vége lett a dalnak? - a második pofon megszüntette az első hatását- már most jönnek újabbak is? - amit esetleg mi kapunk? Orbánt fogják narkotizálni, vagy Orbán őket a pofonokkal? Mert nagy a hajlandósága erre a gyógymódra... lehet félreértették őrültségét, mára már egyedüli látóként tisztelik?

Tarthatjuk a markunk, mert fizetnek nekünk a gazdagok- a lemaradónak már jó-hiszemmel?

És most nálunk mégis van, vagy volt a válság? Segítség!!!!

"Legalább annyi befektetésre és támogatásra van szüksége Magyarországnak a következő hét évben, mint amennyi az elmúlt hét év során rendelkezésre állt" – teszi hozzá Orbán.

"A legnagyobb érvünk és a legnagyobb szövetségesünk éppen a valóság" - és a valóság hazugsága! (teszem hozzá csendesen...)

Akkor Magyarország, amely eddig nem volt, hanem lesz, ezentúl- nemhogy nem lesz, ellenben csak volt, ha- se nem lesz, se nem volt akkor van (!)  Még van (területi maradékában sem sokáig, ha így megy tovább!).

Felcsúti káoszában is félreértett volt Orbánunk, tájékozódás hiányából eredő jóhiszeműségét senki nem vette figyelembe - a cselekmények, történések gondtalan halmazatában... :))) Istenem! – hát mégiscsak mi lennénk a hibásak?

Vége a dalnak… felcsúti voltában telt
Mivel szívvel dicsekedett
Tőle immár távol estem…                                                                                                           
Sehol sincsen semmi kedvem
Végórámhoz hogy szerencsével véglegelt
Így csak temetésemre jöhet el
Ahová érdemül terelt—(szőke)

Ismétlésül! Nem is látom értelmét a regisztrációnak. A miértjét ugye nem kell magyarázni? Egyébként mindenki szíve- joga tegye, ha erre van indíttatása - de ez csak egy figyelemelterelés valós dolgainkról. Sokszor leírtam (a kommentekben), hogy ha a Fidesz és Orbán a hatalomban megéli 2013-as idejét, annak márciusában jön a vég! - az MNB tartalékainak teljes lenyúlása! Egy stratégiai szerződéssel…
Innentől már leválthatatlanok lesznek!
Tettüket titkosítják, visszamutogatással erősítenek, a külföldi szavazók leveleit ezerszer fénymásolják (hol van már az ellenőrzés?) - így lesz megcsalatva minden hazai magyar, ki- ellenszavaz a nagy Vezérnek. Hinni itt, miben is? Ez a Fidesz természetrajza- „lopni, csalni és hazudni...” mint volt mindig is!
Aki nem hiszi, annak ajánlom figyelmébe, az elmúlt két hónap történéseit- arra talán még lehet emlékezni!
És még valami, amire azt mondták, hogy jó, az rossz lett, amire azt, hogy nem csinálom, azt megcsinálták, amit láttunk gazdaságában, hogy felpörgetik, leépült a mocsárig, ami megszorítás volt, ők azt sikerként konstatálták stb. - sorolhatnám napestig!

Érezzük, látjuk, átéljük, tapasztaljuk és hiszünk? Ahogy Széchenyi már utalt rá (nem szó szerint idézve): ha egy "hamis" hatalom hosszú ideg uralkodni tud a nemzeten, "...ott a nemzetben van a hiba"! (Ismétlésül és nem elégszer!)

 

2013.01.01.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 74
Heti: 297
Havi: 2 253
Össz.: 488 154

Látogatottság növelés
Oldal: Összegezésül a 2012-es év...
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »