Új szellem-kezdet

A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

Tévedhetetlen Orbán!

 

       Valamiről úgy beszélni, hogy igaz- mikor is igazságát tekintve a forrást sem ismerik legfeljebb “kacsa” kategória! Kádár papot hivatott halála elött és műsort csinálnak a semmiből... ezt meg hülyeségnek hívják. Szóval a hir tv- túlmegy már minden jóizlésen. Ez legyen a legnagyobb gondunk...(csak azt nem tudom miért nézem, pedig kezemben a gomb, talán az összevetés véget)...

Mint ahogy az a két egyszerű ember mondja, mielött még rálépne a köz-útra: “összenézünk és átmegyünk”! (azután? – lesz, ami lesz.)

       Feltételezésekre épülnek gondolataik, mert bizonyítva nincsen, hogy kiment a pénz az országból (bocs’ - elhagyta az országot)... visszahozni a gazdaságba és vérkeringésbe pumpálni azt, ami nincs... arra jó, hogy csámcsogva elvonják a figyelmet itthoni dolgainkról.

Keresztényi értékrendet skandálnak immár kórusban- de még fenn egyik sem tanulta meg, hogy a javadalmakból annyit vegyenek fel, amennyi állásához, vagy rangjához mért tisztességes ellátáshoz szükséges. A többit köteles legyen (keresztényi érték alapján) – mégpedig maradék nélkül a szegényeknek - juttatni vagy más jótékony célra fordítani! (Megjegyzem Gyurcsány az ‘elnöki fizetést lemondta mások javára, Bajnai egy forintot vett fel...) - miről beszélnek (?) - Tv-ből tudjuk, hogy “bolond” (!)- már így lehet nálunk beszélni- a hir tv-ben... gratulálok a médiafelügyelőknek. No, és kit mínősít, ha nem azt- aki így beszél? Ahogy Keresztúrfiszéki nyelvjárás szerint mondja székelyem:”Sárga legént se szeress, mett a betegös lehet.”

Ha már történeti az érték, kérdem a régmúlt óta, hány Júdás született meg (?) – hány sötét bűn és árulás- hűtlenség és hatalomvágy vitte országunkat bűnbe? Velünk újból a rég útját járatják meg Orbánék? Odafenn baj van, de nagy- én is kimondom, szavakkal semmit sem érnek el, nagy-magyarországról álmodoznak- a szlovákot már “hazavágták” (!) - a román-székelyek semmiről nem tudnak, a magyar-székelyek félnek! Közben itthon a nagy magyarkodásnak nyomorúság-levét itatják e maroknyi néppel. Autonómia? Székely-parlament és nyomorúság a lelkekben is.... hm.  Székely autonómia úgy, hogy nem magyar, de “székelyautonómia” (Attila fiainak vallják magukat) - egyfajta határvédő nemzet. Ahogy jó- székelyem mondja: “gyönyörű, tündöklő- vette es eszre... mett más üresség nem vót, amilyett soha álmában nem látott vót.”

 

Rogyva rándul e létben az ember,

disznónak  szakáját adja,

tyúknak pípját bírja...

Megvenni ráépült a lét, kifordult-

félelmessé tette magát,

elrútúlt- mondják, lélekben vérmesül,

s mereiben duzzog magán,

elfogy- rá elsárgul, mit összehányt

és még így sem teljes... (szőke)

 

A  kétharmad képviselőire jellemző, hogy komor, hideg, barátságtalan- fagyos, szigort játsszó modortalan mind... fennsőbb érzetükben a gőg vezérli őket. Csak egy dolog nem zavarja őket: a tények!

 

“A szerzett jogok védelme elsősorban a szociális jogokkal, közelebbről a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatások csökkentésével összefüggésben jelenik meg (másodsorban, de csupán érintőlegesen bizonyos foglalkozások gyakorlásának jogszabályi feltételeinek változásakor, ha egy meghatározott alanyi kör azt nem tudja tovább gyakorolni.) A szerzett jogok védelme a jogállamiság legfontosabb elemét képező jogbiztonság alapján áll fenn.”

 Zsarolás, a fenyegetettség érzés melegen tartása folyik Matolcsy részéről- már-már orvosi eset... hogy nála mi bölcselet, mi tartozik jogtartalmi alá, már látjuk a magántulajdoni rend nem- mi számunkra nem volna nagy baj, de sajnos értelmezni sem tudja (tettei miatt már mi sem) a kifejezéseit, hogy tehát mit is akar csak sejtéseink vannak melyik úton masíroztat... tehát a magántulajdoni rend nem jogbölcseleti, hanem csak egy általános jogtani fogalom! A legtöbb ilyen jog és a gazdaság közötti fejtegetés csak bizonyos konkrét jogintézménynek hatását és társadalmi összefüggését keresi, úgyhogy nem vesz tudomást a változó jogról, hanem a jogra érvényes általános, formális megállapítást akar levonni, nagyon sovány! Picit hajaz Marxra, hogy amúgy minden jelenség a jog is, végső soron a gazdaságtól függ- de Orbánilag túl általános! A viszonyainkat vele az nemzeti-ügyek fogalmába találjuk, mi egy körvonalazott ködös képlet lett. A korona-tan biztosít számukra egy főhatalmat, ez lesz az állam akarata- a politika közjog területére megy... a jog és főhatalom, vele a politika és alkotmányjog egy közületté áll össze majdan.

 

“. Az a tény, hogy a demokratikus legitimáció kérdése alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet, rámutat a jogállami hatalomgyakorlás és a népszuverenitás szoros kapcsolatára, másként fogalmazva: a jogállami intézményrendszerrel szemben - a maga mélységében - miként értelmezhető, és érvényesíthető, hogy minden hatalom forrása a nép. A demokratikus legitimáció alkotmánybírósági értelmezése összekapcsolja az Alkotmány jogállam fogalmát a szövegben előtte álló demokratikus jelzővel, a demokratikus jelző tartalommal való kitöltéséhez is hozzájárul”.

 

Ahhoz, hogy Orbán és Matolcsy meg szolgai hada gondoskodó állam szerepében tetszeleghessen, mindent le kell rombolni, és- utána a kényszerekkel már az egyes ember az államtól kell várja a gondoskodást- mellyel egyformaságot, idegen cselekvésmódokat visz át a nemzetre. Így válunk, válhatunk alattvalókká, akik az álammal, azaz a kormányzatban uralkodó szellemmel állnak, állunk viszonyban, oly-módon, amelyben az állam fölényes hatalma megakadályozza az erők szabad játékát. (Ezért is mondom, hogy nem lehet szalonkodni, mert az új- alkotmány a lehetőséget is elveszi az ellenzéktől) .”Ezért amikor alapvetően az a probléma, hogy a kormányzati hatalom beavatkozása a bíró hatalom függetlenségét, a függetlenség garanciáit érinti, ez a jogállamiság kérdését minden esetben felveti.”   

  – gépezetet kívánnak csinálni az államból, hol gazdag és szegény fogalma mellett megjelenik a főhatalom és alattvaló valósága, hol úr és szolga fenntartására irányul a lét...

“Hajrá Magyarország!” Ébresztő!

 

“A hatalommegosztás leegyszerűsítése a kormányzati hatalom (ebben a megközelítésben beleértve a törvényhozást és a végrehajtást) kontra bírói hatalom (bíróságok és Alkotmánybíróság) elválasztására természetesen nem azt jelenti, hogy a klasszikus elv, és annak lényege alapjaiban átértékelődik. Mind a törvényhozás és a végrehajtás, mind a bíróságok és az Alkotmánybíróság önálló hatalmi ágak, egymáshoz való viszonyukban is felmerülnek olyan problémák, amelyek az államhatalmi ágak megosztásának elve alapján kívánnak megoldást. ..”

 

Káros a következmény mindenképp, mert csökkenti a nemzet erejét, a lehetségest csak autonómiában láttatja, hol a kül- már ébredezik. Eurós-elnökség is erre lesz jó, hisz a nemzetekből kikényszeríthetik a “kárpátmedencei-akaratot”! A nemzetiügyek-kormánya a nemzet nevében örök-haszonbérbe veszi az országot. Parlamenti demokráciáról beszélnek, miközben kétharmaddal diktatúra van, kijelöltek elnököt- ha jólértettem (talán még maga sem tudja), de megszüntetik a köztársaságelnöki tisztséget. Csalárd és aljas mindenképpen! Egyfajta abszolút önkényuralmat épít Orbán, úgy- hogy tombol zsarnoksága, kitalált ügyek alapján ítélkeznek, mindannak a fordítottját csinálja mint az előző rendek... a csalóka elképzelések reménye kap helyet, amellyel a nemzet nevében megvezeti a népet. Feltölti a kincstárat, ezért lenyúl mindent, és a nyomor egyre nő, egyre több az éhező- akik már a mindennapi szükségletet is nehezen teremtik elő. Áprilistól albérletek sokaságába menekülő családokat láthatunk majd, közben az egyfőre jutó anyagi csökken- itt a nyomor útja van.

“...tehát a végrehajtó hatalom nem feltétlenül abban érdekelt, hogy az Alkotmánybíróság, illetőleg a bíróságok minél nagyobb hatékonysággal lássák el feladataikat.”

 

Igen itt az új alkotmány, a korona-tannal követendő szabályokat állít fel a hatalom- az emberi magatartás számára. A cél és eszköz nem puszta okozati láncolat, de viszonyaink kapcsán milyen értéket képvisel vajon? Mert e jog célokat tűz ki az emberi cselekvés számára, de milyen értékeszméket teremt? A jog norma és mint minden norma mérték a dolgok megítélésére és értékelésére! – a jog az érték gondolatát eleve feltételezi!

 

“a törvényhozásnak hatékony garanciát kell kiépítenie annak megelőzése céljából, hogy a végrehajtó hatalom a költségvetés végrehajtásának keretei között olyan széles körű felhatalmazást kapjon, amely szélsőséges esetben e szervek anyagi ellehetetlenülését és működésük megbénulását vagy eljárásaik időtartamának elviselhetetlen mértékű meghosszabbodását idézi elő. A jogállam fogalmához ugyanis nem csupán a jogállami intézményrendszer formális kiépítése, hanem annak normális működtetése - s az ehhez szükséges költségvetési eszközök rendelkezésre bocsátása - is hozzátartozik. [28/1995. (I)”

 

       “az Alkotmánybíróság...

...a végrehajtó hatalom (illetve a tágabb értelemben vett kormányzati hatalom) potenciális túlhatalmával szemben véd, lényege, hogy az államszervezet egy olyan objektív - az Alkotmányba leírt - rendszer szerint működjék, amely önmagában is képes megakadályozni a hatalomkoncentrációt (mivel az jellemzően a kormányzati hatalom oldaláról fenyeget).”

 

Jószékelyem ilyetén el es szavalta, mett megesett szűvibe...

 

Semmiletteképpen csak lebeleg,

lógározni majtég serpetel,

mett tohány-ember farag tujántúl.

Ugyanvalóst zökken es végesleg

                                   elcsillent-- (szőke)

 

2010.11.29.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 92
Tegnapi: 74
Heti: 310
Havi: 2 266
Össz.: 488 167

Látogatottság növelés
Oldal: Tévedhetetlen Orbán!
Új szellem-kezdet - © 2008 - 2019 - pyrrhus.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »